Uitgelicht: Een speekseltest wijst uit dat ontwormen tegen lintworm vaak niet nodig is.

Steeds meer soorten wormen ontwikkelen een mate van resistentie tegen ontwormingsmiddelen. Dat is een zeer zorgwekkende ontwikkeling, omdat paarden met een serieuze wormbesmetting daardoor in de toekomst steeds moeilijker te behandelen zullen zijn. Vooral jonge paarden, senioren, en paarden met een verminderde weerstand zullen daardoor in de problemen komen. Om die ontwikkeling af te remmen wordt er tegenwoordig pas ontwormd nadat onderzocht is of het paard wel een dusdanige worminfectie heeft dat ingrijpen met behulp van een wormkuur noodzakelijk is. Voor de meeste soorten wormen kan dat via een eitelling in een mestmonster worden bereikt. Maar dit is lastig bij de lintworm, omdat die zijn eitjes in pakketjes afzet en dat onregelmatig doet. Ze zijn dus makkelijk te missen.

Aangezien het via mestmonster onnauwkeurig vast te stellen is of paarden een serieuze lintworminfectie hebben, is het standaard om ze één keer per jaar te behandelen met een middel dat lintwormen bestrijdt. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Uit de eitellingen (van andere soorten wormen) in de mest is gebleken dat ontwormen minder vaak nodig is dan vroeger de standaard was (elke drie maanden).

Tegenwoordig is de mate van besmetting met lintworm vrij eenvoudig vast te stellen via een commercieel beschikbare speekseltest. In de UK hebben onderzoekers deze test gedurende twee jaar gebruikt bij 237 paarden om te kijken in hoeverre behandeling tegen lintworm eigenlijk nodig is. Elk paard in de studie is alleen ontwormd wanneer uit zijn speekseltest bleek dat ingrijpen gewenst was. Dus dan niet de hele groep, zoals gebruikelijk bij andere type wormen en op basis van mestmonsterresultaten.

En wat bleek? Bij aanvang van de studie had 85% van de geteste paarden geen behandeling tegen lintworm nodig en 71% van de paarden had tijdens de twee jaar die de studie duurde geen behandeling nodig. Alle paarden werden drie keer getest en van de 237 paarden waren er maar 7 die na elke test opnieuw bleken te moeten worden ontwormd. Meer dan de helft van de paarden die een keer ontwormd waren tijdens de studie, hoefden dat na een volgende test (een jaar later) niet.

Ondanks dat er dus zeer veel minder tegen lintworm is behandeld dan gebruikelijk, is het aantal paarden met een lintwormbesmetting in die twee jaar van de studie niet toegenomen in deze groep van 237 paarden. De resultaten suggereren dat het gebruik van de speekseltest voordat tot lintwormbestrijding wordt overgegaan sterk kan bijdragen aan het afremmen, of mogelijk zelfs voorkomen, van resistentieontwikkeling van de lintworm tegen het ontwormingsmiddel. Dat is goed nieuws!

Nou was dit nog steeds maar een studie van relatief beperkte omvang en er was geen vergelijking met de situatie waarin de standaard ontwormprocedure of andere lintwormbeperkende management strategieën, zoals dagelijks mest verwijderen, zijn toegepast. Toch lijken deze resultaten dusdanig veelbelovend, zeker in verband met het zeer waarschijnlijk vertragende effect op resistentievorming, dat het logisch lijkt om deze strategie op grotere schaal (dus ook in Nederland) toe te gaan passen. In elk geval bij lintwormbestrijding. Het is niet gezegd dat een dergelijke strategie even goed werkt bij andere typen wormen, al was het maar vanwege een verschil in levenscyclus. Maar dat is zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Wil je meer weten over resistentievorming bij wormen? In de e-cursus ‘Het Gezonde Paard’ is een hoofdstuk opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe resistentievorming tot stand komt, wat risicofactoren zijn en waarom, en wat je kunt doen om resistentievorming af te remmen.

Naar e-cursus ‘Het Gezonde Paard’

Deze studie staat beschreven in een nog niet gepubliceerd artikel in de Equine Veterinary Journal. De studie is al wel online te lezen. Helaas is alleen de abstract voor iedereen toegankelijk http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/evj.12742/abstract?campaign=wolacceptedarticle

Referentie:

Lightbody, K. L., Matthews, J. B., Kemp-Symonds, J. G., Lambert, P. A. and Austin, C. J., 2017.  Use of a saliva-based diagnostic test to inform on tapeworm infection in horses in the UK. Equine Vet J. Accepted Author Manuscript. doi:10.1111/evj.12742

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *